slide10.jpg

Dokumenty

Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty, które usprawnią przygotowanie ceremonii pogrzebowej.

 • Karta zgonu, wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon:
  • W przypadku śmierci w domu, na podstawie tego dokumentu zakład pogrzebowy może przyjąć zlecenie przewozu osoby zmarłej do chłodni.
  • W przypadku śmierci w miejscu publicznym lub w skutek wypadku dodatkowo niezbędne jest zezwolenie prokuratora na transport osoby zmarłej.
 • Akt zgonu, który jest wystawiony w urzędzie stanu cywilnego na podstawie karty zgonu. Należy mieć przy sobie również dowód osobisty osoby zmarłej.

Nasze usługi

 • Całodobowy transport osób zmarłych do chłodni
 • Sprzedaż trumien i urn
 • Sprzedaż ubrań dla osób zmarłych
 • Kremacje
 • Obsługa ceremonii pogrzebowej
 • Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
 • Organizacja styp
 • i inne